AI Catalunya
Grup d'educació
principal
objectius
materials
recursos
temes
documents
contacte
mapa
> principal >  materials i recusos, consideracions
 Materials i recursos
 Consideracions generals sobre la seva utilització
Tots els materials elaborats per Amnistia Internacional (AI) que s'ofereixen des d'aquestes pàgines poden fer-se servir lliurement, ja sigui per a organitzar activitats a l'aula, muntar exposicions en el cas de cartells, etc. L'objectiu d'aquesta recopilació de materials i propostes és afavorir la sensibilització i l'educació en drets humans. Per tant, com més es facin servir, millor.

Si es fan servir alguns d'aquests materials d'AI, ens agradaria que se'n citi la procedència (ja que així s'afavoreix la divulgació de les nostres activitats i es facilita l'eventual utilització d'altres recursos). També ens interessa saber el resultat de la seva utilització, per la qual cosa agraïm sempre qualsevol comentari.

Quan el material original d'AI se adapti o modifiqui (en funció de les necessitats de l'activitat que es vulgui realitzar), si es conserven elements que identifiquin el material amb AI s'ha d'indicar que són materials modificats, i que per tant AI no comparteix forçosament les modificacions introduïdes.

Els materials reproduïts d'altres organitzacions o autors estan subjectes en cada cas a les condicions d'utilització que aquests hagin determinat. En alguns casos, com els materials de l'Ararteko, del Consell d'Europa o les Nacions Unides, els materials són de lliure distribució. Però això no és sempre així, ja que hi ha materials que s'han inclòs sota l'empara del dret de cita (Llei Espanyola de Propietat Intel·lectual de 1996, article 32, sobre la reproducció amb finalitats educatives i sense ànim de lucre), i de les que, per tant, les respectives editorials o autors en conserven tots els drets.

En alguns apartats es detalla de forma més específica les condicions d'utilització i la gestió dels drets del material recopilat. És el cas, per exemple, de les notes incorporades a l'apartat sobre Humor gràfic o a l'apartat sobre Textos literaris i notícies.

Tal com ja hem dit al principi, i ho repetim donada la seva importància, agrairem sempre qualsevol comentari que ens ajudi a millorar els materials i recursos que oferim, tant si en el mateix material ja es demana de forma específica (com és el cas de la nota inclosa en la Guia d'educació), com si no s'inclou cap referència d'aquest tipus.torna a l'inici