Amnistia Internacional Catalunya, Grup d'educació
 Ejecuciones extrajudiciales, "desapariciones"
> Índice de textos

Los vuelos secretos de la CIA
La Vanguardia (A Fondo), 10-7-2006